Права та обов’язки дитини в сім’ї

i (5)Які обов’язки мають діти, чи взаємопов’язані права та обов’язки?

Права

1 . Усі діти мають право на любов і турботу
2. Всі діти рівні у своїх правах
3.Особлива турбота — дітям-інвалідам
4. Усі діти мають право на повноцінне харчування
5. Усі діти мають право на відпочинок і дозвілля
6. Усі діти мають право на освіту
7. Особлива турбота — дітям, які перебувають у конфлікті з законом
8. Діти мають право вільно ви-словлювати свої погляди
9. Всі діти мають право на медичну допомогу
10. Всі діти мають право на ві-льне спілкування
11 . Особлива турбота — дітям без сімей
12. Жодну дитину не можна примусово залучати до праці
13. Всі діти мають право на ін-формацію
14. Жодну дитину не можна об-ражати або принижувати
15. Всі діти мають право на життя
Обов’язки
1 . Поважати і любити своє оточення. Ставитися до них так, як би ми хотіли, щоб ставились до нас
2. Поважати близьких та друзів. Не при-нижувати гідності кожної людини. Пово-дитись так, щоб своєю поведінкою не по-рушувати прав іншої людини
3. Бути толерантним до таких людей. Поважати їх і допомагати їм
4. Дотримуватись режиму харчування. Вживати продукти до кінця терміну при-датності. Поважати працю кухарів
5. Дотримуватись правил моральної ети-ки; організовувати дозвілля так, щоб воно приносило корись і не заважало іншим
6. Сумлінно навчатись; активно працювати на уроках, готуватись самотужки; старанно виконувати домаш-ні завдання
7. Дотримуватись певних норм по-ведінки, прийнятих у суспільстві. Намагатись не створювати ситуації, які призводять до порушення закону
8. Поважати своє оточення. Давати нагоду кожному висловлювати свої думки. Не нав’язувати своїх поглядів іншим, якщо вони з ними не згодні
9. Цінувати і дбати про своє здоров’я. Виконувати приписи лікарів у разі потреби
10. Поважати співрозмовників. Коректно і тактовно висловлювати свої думки. Дотримуватись правил мовного етикету
11. З повагою ставитися до людей, які піклуються про нас
12. Виконувати роботу, яка не завдає шкоди здоров’ю. Виконувати всі види обслуговуючої праці
13. Самостійно знаходити інформацію в різноманітних джерелах
14. Не ображати і не принижувати оточуючих
15. Дотримуватись норм і правил поведінки, прийнятих у суспільстві. Не створювати ситуацій, що можуть спричинити нещасні випадки
Якщо за виконання прав дитини відповідне її оточення, то як же добитися виконання обов’язків зі сторони дитини?
По – перше, власний приклад виконання обов’язків.
По – друге, встановлення певних правил, які спонукають дітей до виконання обов’язків.
Тобто, саме дотримання правил гарантує виконання дітьми обов’язків.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.