Закони України

документиЗакон України “Про освіту”

Закон України “Про загальну середню освіту”

Закон України “Про позашкільну освіту”

Закон України “Про дошкільну освіту”

Закон України “Про охорону дитинства”

Кодекс Законів про працю України

Закон України Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за незаконний обіг наркотичних засобів,психотропних речовин та прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів і одурманюючих засобів

Закон України “Про охорону праці”

Закон України “Про відпустки”

Національна доктрина розвитку освіти

Конвенція ООН про права дитини

Положення

документиПоложення про загальноосвітній навчальний заклад

Положення про дошкільний навчальний заклад

Положення про державну підсумкову атестацію учнів

Положення про нагородження золотою та срібною медаллю

Положення про нагородження похвальним листом та похвальною грамотою

Положення про раду загальноосвітнього  закладу

Про затвердження Положення про ІВС “ОСВІТА”
та Порядку замовлення, видачі та обліку документів
про освіту державного зразка

Положення про атестацію педпрацівників

Положення про бібліотеку

Положення про олімпіади, конкурси

Про внесення змін до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності

Положення про класного керівника

Положення про ліцензування, атестацію та акредитацію навчальних закладів

Положення про організацію роботи з охорони праці

Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України

Положення про шкільну психолого-медико-педагогічну комісію

Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій

Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів

Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України.

Інші розпорядчі документи

документиВимоги до складання розкладу

Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки

Про прийом дітей до 1 класу

Особливості діяльності практичних психологів

Лист щодо заборони збору коштів у загальноосвітніх навчальних закладах

Концепція розвитку освіти на період 2015-2025 років

Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді

Інструктивні матеріали

документиІнструкція про переведення та випуск учнів навчальних закладів

Інструкція з обліку дітей і підлітків шкільного віку

Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників

Про затвердження Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I – III ступенів

Про затвердження Інструкції про ділову документацію в дошкільних закладах

Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників

Інструкція про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту

Порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти

Інструкція щодо ведення класних журналів у 1-4 класах

Інструкція щодо ведення класних журналів у 5-11 (12) класах